Show menu

Avoin kirje suomalaisesta lihasta luopuville

16.10.2019

Todellisuudessa suurin ilmastoteko, jonka mikään kunta, kaupunki, yritys tai yhteisö voi ruuan suhteen tehdä, on siirtyä käyttämään kokonaisuudessaan kotimaista lähiruokaa. Tästä te ette kuitenkaan puhu. En tiedä johtuuko asia tietämättömyydestä vai mistä, mutta teidän tulisi herätä todellisuuteen. Se kaikista isoin ilmastoteko olisi kuitenkin saastuttavan fossiilisen energian korvaaminen kotimaisella uusiutuvalla energialla.

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Keskustan maahanmuuttopoliittisesta linjasta

15.10.2019

Lyhyesti sanottuna linjamme on ihmillinen, mutta realistinen. Haluamme auttaa hädänalaisia, mutta ensisijaisesti tämän auttamisen tulee tapahtua hädänalaisten omassa kotimaassa. Siksi keskusta näkee, että kehitysapu ja humanitäärinen avustustyö on tehokkain tapa vähentää humanitääristä maahanmuuttoa ja puuttua muuttoliikkeen juurisyihin.

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Helsinki on ilmastovihamielinen, lapsivihamielinen ja maaseutuvihamielinen

26.09.2019

Helsingin kaupunki päätti eilen puolittaa liha- ja maitotuotteiden käytön julkisissa keittiöissään vuoteen 2025 mennessä. Tällä päätöksellään kaupunki todisti olevansa ilmastovihamielinen, lapsivihamielinen ja maaseutuvihamielinen. On vaikeaa ymmärtää tällaisen päätöksen taustoja. Mitään hyviä vaikutuksia tällä ei tule olemaan.

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Teollisuusliiton "vuorineuvosten" itkupotkuraivari

16.09.2019

Teollisuusliitto voisi halutessaan estää Postin suunnitelmat. Keinoja siihen useita. Liitto voisi neuvotella Postin kanssa yhdessä PAU:n kanssa todeten, että se ei tule hyväksymään heikennyksiä Postin työntekijöiden työehtoihin. Ei Postilla ole varaa siihen, että työntekijät laittaisivat ”perseet penkkiin”, mikäli siirto toteutettaisiin. Toinen mahdollisuus olisi yksinkertaisesti todeta, että Teollisuusliitto jättää koko sopimuksen uusimatta. Tämä estäisi halvimman mahdollisen sopimuksen hyväksikäyttämisen.

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Suomalaisen on helppoa torjua ilmastonmuutosta

18.08.2019

Suomessa onkin helppoa taistella ilmastonmuutosta vastaan ja vähentää näin ilmastoahdistusta. Seuraavia keinoja käyttämällä luulisi pahemmankin ilmastoahdistuksen helpottavan:

– Metsästä ja kalasta.
– Käytä vain Suomessa tuotettuja elintarvikkeita ja suosi lähiruokaa.
– Osta metsää ja hoida sitä hyvin. Älä suojele sitä.
– Kerää metsästä marjat, sienet sekä villiyrtit.
– Kierrätä.
– Lämmitä talosi sen oman metsän puilla.
– Muuta kaupungista maaseudulle. Maaseudun ihmisten päästöt ovat pienemmät kuin kaupungeissa.

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Maailma ei kestä riisinviljelyä ja kaupungistumista

09.08.2019

Suomessa on koko ajan tiettyjen poliitikkojen toimesta hoettu, että helpoin tapa vähentää päästöjä omaa ruokavaliotaan muuttamalla on lisätä kasviksia lihan ja kalan sijaan lautaselle. Se on yksinkertaisesti pötypuhetta. Jos suomalainen haluaa vähentää päästöjä muuttamalla ruokavaliotaan, hän lopettaa riisin syömisen, alkaa kuluttamaan vain suomalaista lihaa sekä lisää myös riistaa ja villikalaa lautaselleen. Hämmästelen miksi tätä tosiseikkaa ei haluta tunnustaa?

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Osmo Soininvaaran ilmastohöpötykset

07.08.2019

Vihreiden Osmo Soininvaara väitti tänään twitterissä, että helpoin tapa vähentää ilmastokuormitusta olisi siirtyä naudan ja lampaanlihasta kasviksiin, kalaan tai siipikarjaan. Soininvaaran väite on väärä. Jos haluaa vähentää ilmastokuormitustaan lihansyöntiä vähentämällä, kannattaa nimenomaan kuluttaa kotimaisten märehtijöiden lihaa. Nurmiviljely sitoo hiiltä, eikä sille ole pohjoisen olosuhteissa korvaajaa. Märehtijät taas muuttavat ihmisravinnoksi kelpaamattoman biomassan ihmiselle sopivaksi ravinnoksi. 

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Kaikki valtion rahoitus Saamelaiskäräjille katkaistava

25.07.2019

Sain eilen tietää, että Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on poistanut kaikki KHO:n vaaliluetteloon määräämät 97 henkilöä vaaliluettelosta. Joukossa on istuvia saamelaispoliitikkoja, jotka eivät siis enää voi vaalilautakunnan näkemyksen mukaan asettua ehdolle tai äänestää. Olen järkyttynyt ja surullinen. Mikäli saamelaiskäräjävaalit toteutuvat vaalilautakunnan toivomalla tavalla, ei Suomen alkuperäiskansalla ole enää legitiimiä edustajaa. On vain pohjoissaamelaisen valtaeliitin korruptoima keskustelukerho. 

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Puheeni Rovaniemen kesäkylässä 7.7.

07.07.2019

Olen erittäin huolissani suomalaisten ja erityisesti kaupunkiseutujen ihmisten luontosuhteesta. Maailmalla vajavainen luontosuhde on jo luokiteltu oireyhtymäksi, eikä kaikilla ihmisillä ole enää ymmärrystä, mistä ruoka pöytiimme tulee ja miten sitä tuotetaan. Aggressiiviset, itseään ”luonnonsuojelijoiksi” nimittävät järjestöt työntävät sosiaaliseen mediaan säälimättä esimerkiksi eläintuotantoon vastaista propagandaa, joka ei pidä millään tasolla paikkaansa. Suomalainen maa- ja erätalous on maailman eettisintä sekä ekologisinta.

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Puheeni tiedotustilaisuudessa 28.6.

28.06.2019

Jotkut näkevät keskustalaisuuden mitäänsanomattomana, harmaana, kädenlämpöisenä. Sitä se ei kuitenkaan ole. Kyse on ihan omasta aatesuunnastaan, jolle itseasiassa nykypäivänä keskustelun kärjistyessä ja polarisoituessa on kansankin keskuudessa hyvin suuri tilaus. Harva lopulta haluaa esimerkiksi rajat kokonaan kiinni tai kokonaan auki. Keskustan on uskallettava olla rohkeasti keskellä. Oltava jotain mieltä, mutta rohkeasti keskustalaisia. 

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Suomella ei ole velvollisuutta auttaa Isis-naisia

27.06.2019

Vapaaehtoisesti tiensä valinneet ja terroristijärjestön riveihin lähteneet ovat, de facto, menettäneet kansalaisluottamuksensa, eikä Suomella ole auttamisvelvollisuutta. Pienten lasten osalta meidän tulee tehdä inhimillisiä ja lapsen edun mukaisia ratkaisuja, mutta äidit ovat kohtalonsa Syyriassa valinneet. Koko kysymys on käsiteltävä turvallisuuskärki edellä ja hallituksen tulee tehdä peruslinjaukset asiassa mahdollisimman nopeasti.

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Vastakkainasettelun aika on nyt

17.06.2019

Seurasin viikonloppuna tiiviisti vihreiden puoluekokousta. Kaikkien muidenkin kannattaisi. Huomattavan vähälle mediahuomiolle nimittäin jäi, kuinka syvästi vastakkainasettelevaa ja identiteettipoliittista kokouksen retoriikka oli. Vihreät luo itsestään systemaattisesti kuvaa ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun keulakuvana, joka tulee kertomaan meille typerille maalaisille, että puuta ja turvetta ei saa polttaa eikä lihaa syödä. Puolueen tekemä puoluekokouspäätös pelkästään vegaanisista tarjoiluista puolueen tilaisuuksissa oli sellaista identiteettipoliittista moraalisäteilyä, että ei mitään rajaa.

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Hallitusohjelma on voitto keskustalle ja maaseudulle

03.06.2019

Rinteen hallituksen hallitusohjelmaa on pidettävä merkittävänä voittona suomalaiselle maaseudulle, maataloudelle, porotaloudelle ja eräharrastajille. Keskustan kynnyskysymykset täyttyivät erinomaisesti. Maaseudulle tärkeitä asioita löytyy ohjelmasta valtavasti ja harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän esityksistä suuri osa toteutetaan. 

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Keskusta on unohtanut mitä se on

05.05.2019

Suomen keskusta, ja sen edeltäjä Maalaisliitto, ovat olleet radikaaleja kansanliikkeitä. Tasavaltaisen hallitusmuodon puolustaminen, peruskoulujärjestelmän sekä maakuntayliopistojen luominen, sosiaaliturvan rakentaminen ja vahvan aluepolitiikan edistäminen ovat esimerkkejä tästä radikalismista. Urho Kekkonen on hyvä esimerkki keskustaradikaalista. Kekkosen johdolla toteutettu Pohjois-Suomen teollistaminen ja Suomen aluepoliittisen linjan rakentaminen olivat hänen radikaalin ajattelunsa tulosta. 

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Miksi olemme keskustalaisia?

23.04.2019

Seuraavan neljän vuoden aikana keskusta on viritettävä asentoon, jossa se on riittävän vahva viedäkseen eteenpäin sille kaikista merkityksellisimpiä asioita. Keskustalla ei ole vara peesailla olemalla hailakka versio jostain muusta aatteesta. Keskustan tulee jatkossa tehdä keskustalaista politiikkaa eikä antaa muiden kertoa, mitä Keskusta on.

UUDEN SUOMEN BLOGIIN

Ilmastokeskustelu saatava oikealle polulle

12.04.2019

Ilmastokeskustelu on viime aikoina ottanut väärän suunnan. Punavihreät ovat tuoneet esille muun muassa liha- ja maitoveron Suomen ilmastoasioiden pelastajana ja esittäneet Suomen metsähakkuiden vähentämistä. Vihreiden kannan kyllä tiesimme, mutta miten demarit ja vasemmistoliitto ovat entisinä työväenpuolueina tällaiseen populismiin sortuneet?

Uuden Suomen blogiin

Vaelluskalat pidettävä luontopolitiikan kärkenä

01.04.2019

Tuhansien virtavesien maana Suomi voisi olla tunnettu vaelluskalakannoistaan. Johdollani valmistelussa keskustan eräpoliittisessa linjauksessa vaelluskalojen luontaisen kierron palauttaminen valjastettuihin vesistöihin nostetaan luontopolitiikan kärkihankkeeksi.

Uuden Suomen blogiin

Lappi kypsyy valtioon

25.03.2019

Suomi on laaja ja olo­suhteiltaan hyvin kirjava maa. Tämä on pakko tunnustaa myös päätöksenteossa. Laajempi alueellinen itsehallinto olisi keino lopettaa erilaisten alueiden ja seutujen välinen vastakkainasettelu, joka on muodostunut politiikassa leimalliseksi.

 

MT-vieraskolumniin

Lasten ja nuorten päihdeongelmat ovat yhteinen asia

17.02.2019

Meri-Lapissa on viimeisen kuukauden aikana jäänyt kiinni yli 50 huumausaineita käyttävää nuorta. Näistä alaikäisiä on parikymmentä. Ongelman syyksi ilmoitetaan yleisesti länsirajan yli Ruotsista Tornioon kasvanut huumausaineiden salakuljetus, mutta ongelman juurille pääsemiseksi on kaivettava syvemmältä.

Uuden Suomen blogiin

Aluekurjistamisen oraakkelitoimistosta päivää

26.02.2019

Aluekehittämisen, vaikka pitäisikö sanoa aluekurjistamisen, konsulttitoimisto MDI julkaisi viime viikolla ennusteensa Suomen väestökehityksestä. MDI:n mukaan nyt kannattaisi nostaa kädet pystyyn ja tehdä sellaista kaupunkipolitiikkaa, että konsulttitoimiston ennusteesta saadaan varmasti itsensä toteuttava profetia. Aion taistella tällaista kehitystä vastaan loppuun saakka.

Uuden Suomen blogiin

Toisen asteen koulutusta palautettava maaseudulle

04.03.2019

Kouluverkon harventuminen on pidentänyt oppilaiden koulumatkoja maaseudulla ja heikentänyt koulutuksen saavutettavuutta. Erityisesti ammatillinen koulutus on usein etääntynyt maakuntakeskuksiin. Harvaan asutun maaseudun parlamentaarinen ryhmä on linjannut, että riittävän tiivis lukioverkko on säilytettävä ja korkeakouluopetuksen saavutettavuus on varmistettava koko maassa. 

Uuden Suomen blogiin

Helsingin ilmastoriisi

25.02.2019

Pääkaupungissamme kipataan tuhat kuorma-autollista saastaista lunta suoraan mereen joka päivä. Samaan aikaan kaupungin keskuskeittiöissä tehdään kuitenkin vielä enemmän hallaa ympäristölle eräällä toisella valkoisella mössöllä. Riisin määrä Helsingin ruokalistoilla on itse asiassa niin silmiinpistävä, että tarvitaan varmasti melkeinpä toiset tuhat kuorma-autoa vastaamaan Helsingin keittiöiden riisintarpeeseen.

MT-vieraskolumniin

Maailman älykkäin maaseutu

01.10.2018

Yhdysvaltalaisen psykologin Linda Gottfredsonin määritelmän mukaan älykkyys on hyvin yleinen mielen kyky, joka käsittää kyvyn järkeillä, suunnitella, ratkaista ongelmia, ajatella käsitteellisesti, ymmärtää monimutkaisia kokonaisuuksia, oppia nopeasti ja oppia kokemuksesta. Niin yleinen kyky kuin älykkyys onkin, sitä ei käytetä riittävällä tavalla etenkään silloin, kun puhumme maaseudun kehittämisestä.

MT-vieraskolumniin

fb-icon.pnginstagram-icon.pngtwitter-icon.pngyoutube-icon.png