Show menu

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Lapin karaisemat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.12.2018. Viimeisin muutos 17.12.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Lapin karaisemat ry
tukitiimi@lapinpuolustaja.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Lapin karaisemat ry:n hallituksen puheenjohtaja Tiina Loukola, tukitiimi@lapinpuolustaja.fi, 045 120 3679

3. Rekisterin nimi
Lapin karaisemat ry:n yhteisörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Lapin karaisemat ry käsittelee toiminnassaan henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, poliittisen informaation välittämiseen sekä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi keräämme analytiikkatietoa www.lapinpuolustaja.fi-sivuston kävijöistä.

Henkilöasiakkaiden lisäksi Lapin karaisemat ry:llä on yhteisöasiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä rekisteriä. Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen.

5. Henkilötietojen vastaanottajat
Emme luovuta henkilötietoja Lapin karaisemat ry:n ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä
Voimme luovuttaa henkilötietoja Lapin karaisemat ry:n organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi

Valtuutetuille palveluntarjoajille
Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi
Voimme luovuttaa henkilötietoja Lapin karaisemat ry:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

6. Rekisterin tietosisältö

Tukitiimi
Rekisteriin tallennetaan tukitiimiin liittyvän henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdolliset muut henkilön itse liittymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot.

Asiakkaat/tukijat
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan/tukijan nimi, sähköposti ja postiosoite sekä mahdolliset muut henkilön itse tilauksen tai lahjoituksen yhteydessä ilmoittamat tiedot.

Sivuilla hyödynnetään lisäksi evästeitä.

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics-työkalua. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla Google Analyticsin tietosuojaselosteesta.

7. Tietolähteet
Lähtökohtaisesti Lapin karaisemat ry saa tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään. Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä.

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin.

9. Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Olemme sitoutuneet käsittelemiemme henkilötietojen turvallisuuteen. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi. 

Henkilötietoja käsitellään Concrete5-sisällönhallintajärjestelmällä ja sähköpostitse, minkä lisäksi ne varmuuskopioidaan. Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden tehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai tiedon poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä, pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjälle.

12. Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Lapin karaisemat ry ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

 

fb-icon.pnginstagram-icon.pngtwitter-icon.pngyoutube-icon.png